TEAMSHIP

Vårt fokus är utveckling och utbildning av individer,
grupper, ledare och organisationer. Utveckling på
plats i er verksamhet och öppna utbildningar i hela
Sverige för såväl erfarna som mindre erfarna chefer,
ledare och medarbetare.

UTVECKLING

Vi stödjer er utveckling
på plats i er verksamhet

INDIVIDER

Vi stödjer individuella medarbetares utveckling så att de på bästa sätt kan bidra till att organisationen når sina mål.

LEDARE

Ledarutveckling på såväl strategisk som operativ nivå stärker organisationens möjligheter att själv välja sin väg i en ständigt föränderlig omvärld.

GRUPPER

Vi hjälper grupper att utvecklas till effektiva och produktiva team som kan maximera sitt bidrag till organisationen.

ORGANISATIONER

När individer, grupper och team har utvecklats så stödjer vi en utveckling av organisationsstrukturen som anpassas så att den möter de krav som individer, grupper och ledare ställer på den.

UTBILDNING


Öppna utbildningar för alla. Har du frågor
eller vill du veta mer? Tala med en utbildningsrådgivare.

 

 Stockholm 08-35 02 02 | Göteborg 031-350 87 87 | Malmö 040-18 49 90


KOMPETENS


Vår kompetens är vår kraft och den
omvandlar vi till affärsnytta för er.

Vår verksamhet bedrivs i så stor utsträckning som möjligt på vetenskaplig grund. I vår ursprungliga hemvist, kunskapsstaden Uppsala, finns vårt huvudkontor alltjämt placerat och staden erbjuder med sin närhet till forskning och näringsliv en dynamik som gör att vi ständigt kan vidareutveckla våra utvecklings- och utbildningserbjudanden.